NAREDTE REVOLUCIJO

(I.Turk/D.Kaurič/ I. Turk, D.Kaurič)
 
Vsi bi radi hodil vštric s cajtom,
ta šiba naprej s polnim gasom.
Požrl smo oblube, požrl smo parole,
vsi so šli domov, zabave je konc!
 
Naredte revolucijo,
naredte revolucijo!
Sam dejte je brez mene,
jest nimam cajta dons!
 
Sper si šminko dol, noben te več ne gleda,
vsi so šli domov, zabave je konc!
 
Naredte revolucijo,
naredte revolucijo!
Sam dejte je brez mene,
jest nimam cajta dons!